Merjenje ustreznosti gradnje

Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na porabo energij za gretje in hlajenje objektov, je kvaliteta toplotnega ovoja.

Merimo dve področji:

-          Termovizijski test, kjer merimo kvaliteto homogenosti toplotnega ovoja, da nima t.i. toplotnih mostov, točkovnih mest kjer energija nekontrolirano uhaja

-          Blowerdoor test, kjer merimo kvaliteto zrakotesnosti toplotnega ovoja, da preprečimo nekontrolirano prepihovanje objekta

Že samo izboljšanje kvalitete teh dveh dejavnikov, bo znatno pripomoglo k zmanjšanju porabe energij, tudi pri nespremenjenem načinu gretja ali hlajenja.